NESECRET

Pg. 1 din 2
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA HOTĂRÂREA nr. 40/08.10.2020 privind completarea Hotărârii C.J.S.U. nr. 39/08.10.2020 Având în vedere prevederile: -art. I, pct. 2, 4, 6 din H.G. nr. 729/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr.3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotărârea C.N.S.U. nr. 47/05.10.2020; – adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 10134/08.10.2020 prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile; În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 40, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 08 octombrie 2020, În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. I. După alineatul (1) al art. 1 din Hotărârea CJSU nr. 39/08.10.2020 se introduc două noi alineate cu următorul cuprins: Alin. (2) „Începând cu data de 09 octombrie 2020 se restricţionează organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte de pe raza Municipiului Târgovişte.”

Alin. (3) “Sunt exceptaţi de la măsura prevăzută de alin. (1) agenţii economici care prepară şi servesc hrană în interiorul localurilor pentru clienţii care sunt cazaţi în propriile hoteluri/pensiuni”. Art.II. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarului Municipiului Târgovişte, în calitate de preşedinţe al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.

HOT-CJSU-40-finala